Đăng nhập Đăng ký
VÒNG QUAY QUÂN HUY PHÁT TÀI
/100 Năng Lượng
Tích đủ 100 năng lượng sẽ nổ hũ Quân Huy

Mỗi Lượt Quay cần 20,000 VNĐ

(Nhanh tay kẻo hết sự kiện nhé mọi người)

TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
9504d***** Nhận được 11999 Quân Huy 13/06 - 21:43:06
9619d***** Nhận được 499 Quân Huy 13/06 - 21:41:26
825d6***** Nhận được 499 Quân Huy 13/06 - 21:39:46
a2587***** Nhận được 499 Quân Huy 13/06 - 21:38:06
0aa8a***** Nhận được 11999 Quân Huy 13/06 - 21:36:26
e0941***** Nhận được 99 Quân Huy 13/06 - 21:34:46
18daa***** Nhận được 11999 Quân Huy 13/06 - 21:33:06
f7ea0***** Nhận được 7999 Quân Huy 13/06 - 21:31:26
f2220***** Nhận được 5999 Quân Huy 13/06 - 21:29:46
VÒNG QUAY QUÂN HUY PHÁT TÀI shopbaolong.com