Đăng nhập Đăng ký
VÒNG QUAY HỘP QUÀ
/100 Năng Lượng
Tích đủ 100 năng lượng sẽ nổ hũ Quân Huy

Mỗi Lượt Quay cần 50,000 VNĐ

(Nhanh tay kẻo hết sự kiện nhé mọi người)

TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
6a79c***** Nhận được 7999 Quân Huy 13/06 - 21:13:24
fd15f***** Nhận được 499 Quân Huy 13/06 - 21:11:44
16a21***** Nhận được 499 Quân Huy 13/06 - 21:10:04
c0356***** Nhận được 5999 Quân Huy 13/06 - 21:08:24
7a351***** Nhận được 11999 Quân Huy 13/06 - 21:06:44
0f60a***** Nhận được 7999 Quân Huy 13/06 - 21:05:04
845a2***** Nhận được 7999 Quân Huy 13/06 - 21:03:24
fda12***** Nhận được 11999 Quân Huy 13/06 - 21:01:44
a3a43***** Nhận được 7999 Quân Huy 13/06 - 21:00:04
VÒNG QUAY HỘP QUÀ shopbaolong.com